Tuotteet


LAJA PRO® - TINKIMÄTÖNTÄ LAATUA


LAJA PRO® -ammattijalkineet on suunniteltu nykyaikasen työympäristön vaatimuksiin. LAJA PRO® -ammattijalkine on työkykyä ylläpitävä ja turvallinen. Jalkineet tukevat työssä jaksamista, työturvallisuutta sekä jalkojen ja selän hyvinvointia vaativissakin tehtävissä. Kengissä käytetyt materiaalit ja ratkaisut ovat kansainvälisten työjalkinestandardien mukaisia. Jalkineissa on CE -merkintä.


Finn Footwear Oy tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden panostaa henkilöstön työterveyteen, työturvallisuuteen ja työssäjaksamiseen.

Kun jalat ovat työnteon kantava voima, jalkineen tehtävänä on minimoida rasitukset pitkienkin työpäivien ajan. Jokainen LAJA PRO®  -jalkineen tekninen ominaisuus ja yksityiskohta on kehitetty palvelemaan työelämän laatua, niin kuin laatutuotteen tuleekin. Laja -työterveysjalkineita on valmistettu jo vuodesta 1979. Käyttämällä oikein suunniteltuja työjalkineita, voimme helpottaa työpäivän aikana tukielimiin kohdistuvaa rasitusta. Oikein valitut jalkineet auttavat jaksamaan koko työpäivän ajan. LAJA PRO® - ammattijalkineista tekee todella turvallisen sen tarkkaan suunniteltu pohjarakenne.


Pitävä pohja:
LAJA PRO®
- ammattijalkineissa on taipuisa ja kulutusta kestävä suoravalettu polyuretaanipohja. Polyuretaani soveltuu erinomaisesti työjalkineiden pohjamateriaaliksi. Erityisesti sen kitkaominaisuus parantaa pitoa ja pohjan materiaali on päkiälle ja kantapäälle kohdistuvia iskuja vaimentava.  Muita etuja ovat mm. sen keveys, hyvä kylmäneristys sekä useiden öljyjen ja liuottimien kesto. Ulkopohjan kuvioinnilla ehkäistään myös liukastumisia. Mallistossa on myös jalkineita, joissa on nitriilikumista valmistettu erityinen kitkaa parantava kulutuspinta tai polyuretaaniin upotettuja tpu: sta valmistettuja kitkainserttejä. Pohjien pitävyydet on testattu ja hyväksytty työjalkinestandardien mukaisesti. Pohjan sisään valettu kiertojäykkyystuki vähentää jalkaterään kohdistuvaa rasitusta ja tekee jalkineesta tukevan.


Kestävä päällinen:
Päälliset on valmistettu helppohoitoisista materiaaleista. Materiaaleina on käytetty pintanahkaa, nupukkia, haljasta, PU- pinnoitettua nahkaa, mikrokuitua ja tekstiiliä riippuen työpaikan vaatimuksista. Kaikki materiaalit ovat kestäviä, helppohoitoisia ja hygieenisiä sekä sietävät yleisimpiä kemikaaleja. Käytetyt materiaalit ovat hyväksyttyjä työjalkinestandardin mukaisesti. Suoravalettu pohja pysyy tulevasti päällisessä kiinni, koska irtoavia liimauksia ei ole.


Laja-jalkineissa on erittäin kevyet ja hengittävät, konepesun kestävät (+40°C pesulämpötilassa pyykinpesukoneessa) mikrokuitumateriaalit. Jalkineen pestävyys lisää sekä työpaikan että henkilökohtaista hygieniaa. Jalkineita valmistetaan eri varvassuojusvaihtoehdoilla (teräs, alumiini, komposiitti ja abs- muovi).  Jalkineita on saatavana myös pudastiloihin ja puhtaan tuotannon tiloihin tarkoitetuista materiaaleista.

Hengittävä vuori:
Kaikki jalkineet on vuoritettu venymistä ehkäisevällä, kulutusta kestävällä ja hengittävällä tekstiilivuorella. Vuori hengittää hyvin ja pidentää jalkineen käyttöikää.

Pohjallinen:
Kaikissa jalkineissa on irrotettava ja pestävä vaihtopohjallinen, jonka voi tarvittaessa vaihtaa uuteen. Pohjallinen kestää useita pesuja ja näin pitää jalkineen puolestaan hygieenisenä. 

 


LAJA PRO® ESD - LUOTETTAVUUTTA JA TURVALLISUUTTA


Staattinen sähkö aiheuttaa nykypäivänä yhä enemmän ongelmia useilla eri teollisuuden aloilla. Työtä tekevän henkilön keho varautuu helposti staattisella sähköllä. Staattisen sähkön varaus siirtyy kappaleesta toiseen koskemalla tai indusoitumalla. Varauksen hallitsematon purkautuminen vioittaa elektroniikan komponentteja tai jopa aiheuttaa palo- ja räjähdysvaaran sille suotuisissa olosuhteissa. Yksi tärkeimmistä menetelmistä hallita ihmisestä purkautuvia staattisen sähkön varauksia on "maadoittaa" ihminen ESD- jalkineilla lattiaan. ESD- jalkineet vaativat aina toimiakseen puolijohtavan lattian, jotta kehoon syntynyt staattisen sähkön varaus purkautuu hallitusti.

esd_kuva.jpg


ESD- jalkineiden tärkein tehtävä on purkaa henkilöön syntynyt staattisen sähkön varaus lattian kautta luotettavasti ja turvallisesti kaikissa olosuhteissa.

LAJA PRO® ESD- jalkineita on valmistettu vuodesta 1985. Jo 25 vuoden ajan ovat LAJA PRO® ESD -jalkineet luotettavuudellaan palvelleet satoja tuhansia käyttäjiä ympäri maailman ja taanneet miljoonien komponenttien toimivuuden. LAJA PRO® ESD -jalkineiden menestyksen avaimina ovat pitkäjänteinen  tuotekehitys, tarkka materiaalinhallinta ja 100% laaduntarkastus. Pohjamateriaalin erinomaiset johtavuusominaisuudet pysyvät erittäin alhaisissakin ilmankosteuksissa eri tyyppisillä lattioilla. Pohja on valmistettu homogeenisesta, puolijohtavasta polyuretaanista. Jalkineen tasainen johtavuus varmistaa jatkuvan kontaktin "maahan". Jalkineiden johtavuus säilyy muuttumattomana koko jalkineiden käyttöiän, eikä pohjan kuluminen heikennä johtavuusominaisuuksia.

Lattian ja jalkineen systeemiresistanssin tulee olla 750kW- 35MΩ


LAJA PRO® ESD

EPA- alueelle mentäessä jalkine testataan usein mittarilla, jossa lattian päällä on maadoitettu metallilevy. Mittaustapa kertoo ainoastaan jalkineen resistanssin, mutta ei käytössä olevaa lattian resistanssia. Tällä tavalla mitattuna lattian resistanssin osuus staattisen sähkön purkauksessa jää huomioimatta. Siksi käyttäjien tulisikin tietää omien lattioidensa toimivuudet käyttämillään jalkineilla ja testata systeemiresistanssi työpisteittäin. Lisäksi resistanssimittarit tulisi säätää vastaamaan oman EPA- alueen systeemiresistanssin vaatimuksia.


LAJA PRO® ESD -jalkineiden resistanssi on mahdollisimman alhainen (tyypillisesti n. 1-3MΩ RH 12%, 23°C), jotta lattian ja jalkineen systeemiresistanssi jää varmasti alle 35MΩ.

Koska komponenttien koot pienenevät jatkuvasti, tulevat ne yhä herkemmiksi staattisen sähkön purkauksille. LAJA PRO® ESD -jalkineet takaavat sen, että varaus pysyy jatkuvasti lähellä 0V. Systeemiresistanssin tulee alimmillaan olla 750kW (systeemiresistanssi rajaa virran kulkua sydämen läpi sähköiskun sattuessa).


LAJA PRO® ESD - jalkineet toimivat luotettavasti myös alhaisissa ilmankosteuksissa. Jalkineen pienen resistanssiarvon lisäksi alhaiseen yhdistelmäresistanssiarvoon vaikuttaa myös lattian ja jalkineen välinen kontakti. Eri jalkineiden ja lattioiden systeemiresistanssit on testattu SP: llä (Sveriges Provnings-och Forskningsinstitut, accredited testlaboratory in Sweden).

LAJA PRO® ESD - jalkineet on sertifioinut ulkopuolinen puolueeton testauslaitos. Systeemiresistanssin vaatimus tiukentaa myös ESD- jalkineen sallittuja raja-arvoja. Etenkin tiloissa, joissa lattia purkaa varauksia heikosti, voidaan lattian ja jalkineen yhteistoimivuutta parantaa oleellisesti oikealla ESD- jalkinevalinnalla. Matalan resistanssiarvon omaavat LAJA PRO® ESD - jalkineet toimivat myös heikommin varauksia purkavilla lattiapinnoilla.


ESD- jalkineet ovat osa tuottavuutta ja laatujärjestelmää


LAJA PRO® ESD - jalkineiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että jalkineen pohjiin ei kerry eristävää kerrosta kuten likaa, joka huonontaa kontaktia jalkineen ja lattian välillä. Pohjalliset tulisi pestä säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa vaihtaa uusiin. Käytettäessä muita pohjallisia kuin jalkineeseen kuuluvat, tulee varmistua, että ne täyttävät myös ESD- vaatimukset. Myös liian paksut sukat voivat aiheuttaa jalkineen ja jalan välille eristävän kerroksen.


Toimiva ESD- järjestelmä parantaa tuottavuutta, laatua ja turvallisuutta. ESD- järjestelmä on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki on. Oikealla kenkävalinnalla voidaan siis varmistaa, ettei henkilöstö aiheuta komponenttien rikkoutumista tai vikaantumista tuotannon eri vaiheissa. Systeemiresistanssi ja jalkineiden sekä eri lattiamateriaalien toimivuus tulisi tarkastaa säännöllisesti.


LAJA PRO®    -   AMMATTIJALKINEIDEN AATELIA