Piktogrammi merkintä:

HI 3 = kuumuuden eristävyys on mitattu hiekkahaudetestillä. Jalkine asetetaan + 250 °C metallilevyn päälle ja upotetaan sitä ympäröivään hiekkaan. 10 min jälkeen jalkineen sisälämpötila on alle +42 °C. 40 min testauksen jälkeen jalkine täyttää standardin asettamat vaatimukset jalkineen kunnon osalta

C I = Pohjarakenteen kylmyydeneristävyys: Jalkine asetetaan -17 °C eristettyyn laatikkoon. 30 min testauksen jälkeen lämpötilan aleneman jalkineen sisällä on oltava alle 10°C.

SRC = Jalkineen pohjan pitävyys on testattu standardin EN ISO 20344:2004/A1:2007 mukaisesti ja se täyttää standardin vaatimukset keraamisella alustalla natriumlauryylisulfaatti-liuos (SLS) väliaineena sekä te-räsalustalla glyseroli väliaineena.

F2A = Jalkine tyyppi 2: Jalkine soveltuu palopelastukseen, palon sammuttamiseen ja omaisuuden suojeluun rakennuksissa, suljetuissa rakenteissa, ajoneuvoissa, laivoilla tai vastaavissa palo- tai pelastustilanteissa. Jalkine täyttää tämän jalkinetyypin yleiset vaatimukset ja antistaattisten ominaisuuksien vaatimukset.

EN 15090: 2012 = Jalkine täyttää kyseisen palomiesjalkine standardin.

CE 0403 = CE merkinnän on myöntänyt Työterveyslaitos. 


palomieslogo_2014.jpg