Luotettavuutta ja turvallisuutta

ESD -jalkineiden tehtävänä on purkaa kehoon varautunutta staattista sähköä turvallisesti ja luotettavasti, ja siten suojata herkkiä laitteita ja komponentteja mm. elektroniikka - ja kemianteollisuudessa. Staattisten varausten hallittu purkaminen vähentää myös kaasu- ja pölyräjähdysten riskiä.

Laja ESD- jalkineet ovat ehdotonta huippuluokkaa sekä työfysiologisilta että ESD- ominaisuuksiltaan. Luotettavat Laja ESD -jalkineet purkavat kehoon varautuneen staattisen sähkön nopeasti ja hallitusti puolijohtavan lattian kautta maahan myös alhaisissa ilmankosteuksissa. Laja ESD -jalkineiden läpimenoresistanssi on markkinoiden alhaisimpia.

 

 

esd_kuva.jpg

ESD- jalkineilta vaaditaan yhä parempia johtavuuksia

ESD -jalkineille asetetut vaatimukset ovat kiristyneet uuden ESD -standardin SFS-EN 61340-5-1 myötä. EPA- alueella (EPA = staattisen sähkön purkauksilta suojattu alue) lattian ja jalkineen yhdistelmäresistanssin tulee olla 750k ohmin ja 35M ohmin välillä. Alueella ei sallita yli 100V varauksia. Ilman suhteellisen kosteuden ollessa pieni staattisten varausten syntyminen lisääntyy. Näissä olosuhteissa varausten purkaminen hallitusti on vaikeampaa, koska usein käytössä olevien lattioiden resistanssi kasvaa. Pohjan kuluminen ei heikennä sähköä johtavia ominaisuuksia.